Schlafstrandkorb 'Möwenkoje': 54.145875, 10.967225